รหัสสินค้า : NTMFS4833N
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : MOSFET

Contact us