รหัสสินค้า : NTE2309
ผู้ผลิต : NTE Electronics
ประเภท : Transistor

Contact us