รหัสสินค้า : NTD80N02
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : MOSFET

Contact us