รหัสสินค้า : 2SK1117
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us