รหัสสินค้า :2SK1117
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK1117 Toshiba

Contact us