รหัสสินค้า : NMXS0512UC
ผู้ผลิต : Murata Power Solutions
ประเภท : DC/DC Converter

Contact us