รหัสสินค้า : NMC27C64Q200
ผู้ผลิต : Texas
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us