รหัสสินค้า : NMC27C32BQ150
ผู้ผลิต : National Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us