รหัสสินค้า : NMA0512S
ผู้ผลิต : Murata Power Solutions
ประเภท : DC/DC Converter

Contact us