รหัสสินค้า : NM27C512Q150
ผู้ผลิต : Texas
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us