รหัสสินค้า : NM27C256QE200
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us