รหัสสินค้า :2SK1112
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SK1112 Toshiba

Contact us