รหัสสินค้า : 2SK1112
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us