รหัสสินค้า : 2SK1101
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

Contact us