รหัสสินค้า :2SK1095
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1095 Hitachi

Contact us