รหัสสินค้า :2SK1089
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1089 Fuji Electric

Contact us