รหัสสินค้า : 2SK1089
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

Contact us