รหัสสินค้า : NH82801GBM-SL8YB
ผู้ผลิต : Intel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us