รหัสสินค้า : NH82801GBM
ผู้ผลิต : Intel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us