รหัสสินค้า : NG80386SX-16
ผู้ผลิต : Intel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us