รหัสสินค้า : NE556N
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us