รหัสสินค้า : NE556D
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us