รหัสสินค้า : NE556-1N
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us