รหัสสินค้า : NE555N
ผู้ผลิต : STMicroelectronics
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us