รหัสสินค้า :2SK1082
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1082 Fuji Electric

Contact us