รหัสสินค้า : NE22
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : Transistor

Contact us