รหัสสินค้า : ND431625
ผู้ผลิต : Powerex Inc.
ประเภท : SCR Module

Contact us