รหัสสินค้า : NCP1200P60
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us