รหัสสินค้า : NC7WZ17P6X
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us