รหัสสินค้า : N80C188XL12
ผู้ผลิต : Intel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us