รหัสสินค้า : N80C152JA-1
ผู้ผลิต : Intel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us