รหัสสินค้า : N80188
ผู้ผลิต : Intel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us