รหัสสินค้า : N740CH16
ผู้ผลิต : Westcode Semiconductors
ประเภท : SCR

Contact us