รหัสสินค้า : N60UFD
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : Transistor

Contact us