รหัสสินค้า : N600CH12
ผู้ผลิต : Westcode Semiconductors
ประเภท : SCR

Contact us