รหัสสินค้า : N553PA120
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : SCR

Contact us