รหัสสินค้า : N540CH16
ผู้ผลิต : Westcode Semiconductors
ประเภท : SCR

Contact us