รหัสสินค้า : N503PA160
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : SCR

Contact us