รหัสสินค้า :2SK1058
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SK1058 Hitachi

Contact us