รหัสสินค้า : N370SH14
ผู้ผลิต : Westcode Semiconductors
ประเภท : SCR

Contact us