รหัสสินค้า : N330CH24
ผู้ผลิต : Westcode Semiconductors
ประเภท : SCR

Contact us