รหัสสินค้า : N3022ZC220
ผู้ผลิต : Westcode Semiconductors
ประเภท : SCR

Contact us