รหัสสินค้า : N283SH16
ผู้ผลิต : Westcode Semiconductors
ประเภท : SCR

Contact us