รหัสสินค้า :2SK1020
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1020 Fuji Electric

Contact us