รหัสสินค้า :2SK1019
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

2SK1019 Fuji Electric

Contact us