รหัสสินค้า : 2SK1019
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

Contact us