รหัสสินค้า :2SJ598
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : MOSFET

2SJ598 NEC

Contact us