รหัสสินค้า :2SJ530
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SJ530 Hitachi

Contact us