รหัสสินค้า : 2SJ530
ผู้ผลิต : Hitachi
ประเภท : MOSFET

Contact us