รหัสสินค้า :2SJ527
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : MOSFET

2SJ527 Hitachi

Contact us