รหัสสินค้า :2SJ412
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SJ412 Toshiba

Contact us