รหัสสินค้า : 2SJ412
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us