รหัสสินค้า :2SJ402
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SJ402 Toshiba

Contact us