รหัสสินค้า : 2SJ380
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us