รหัสสินค้า :2SJ380
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SJ380 Toshiba

Contact us