รหัสสินค้า :2SJ310
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SJ310 Toshiba

Contact us