รหัสสินค้า : 2SJ310
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us