รหัสสินค้า :2SJ239
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : MOSFET

2SJ239 Toshiba

Contact us