รหัสสินค้า : 2SJ239
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : MOSFET

Contact us